dijous, 17 de novembre de 2011

Socks


[versió en català al final, està traduida directament del google traductor, per tant no espereu que sigui bona]

Since I started my CAE course I always say I should practise more my writing. So I decided I feel like to write something in my “poor English”.

One thing that very so often I see is people wearing one sock different in each foot. At first I was very shocked, but with the time I simple get used to it. When I began to see that it was before Laura came here. What is more, when I was travelling around and so “living” in backpackers I saw that as a part of the normal live for most of the people. And I always I wonder why??

After thinking and thinking, a lot of possible answers come into my mind. For instance, it might be because they have to dress up without light? Well, actually it is not any good reason from my point of view. It might be because they are “pigs”, mmmmm maybe, but I'm still not convinced. Will I some day find the answer?

I remember once, I had to wear one pair of socks that were unequal colour as well and I felt so ashamed... And why? Well, actually I don't remember, but I think it was because after a while living in the hostel without wardrobe it was impossible to find any pair in a hurry... Today, some months later, I did the same again. This time the reason was basically because most of them were dirty or in the washing machine so the only ones that were in my wardrobe were the ones without pair. But fortunately they were the same colour so nobody realised! Lucky me!!!

After school, in Newton Postoffice/Kiwibank I met Brad, who was my teacher, with his wife and daughter who is about 1 month old. So peaceful girl!

By the way I blame the f***ing spring and the f***ing air conditioned!!!
__________________________________________________________________________
Mitjons
 
Des que vaig començar el meu curs de CAE Jo sempre dic que he de practicar més la meva forma d'escriure. Així que vaig decidir que sent en escriure alguna cosa en el meu "Anglès pobre".

Una cosa que molt sovint el que veig és gent que porta un mitjó diferent en cada peu. Al principi estava molt sorpresa, però amb el temps m'hi vaig acostumar. Quan vaig començar a veure-ho era abans que Laura va venir aquí. És més, quan jo estava viatjant per tot i de manera que "viuen" en motxillers vaig veure que com a part de la vida normal per la majoria de la gent. I jo sempre em pregunto per què?

Després de pensar i pensar, una gran quantitat de possibles respostes vénen a la meva ment. Per exemple, pot ser degut a que han de vestir-se sense llum? , en realitat no és cap bona raó, des del meu punt de vista. Pot ser que sigui perquè són uns "porcs", mmmmm, potser, però encara no estic convençuda del tot. Algun dia trobaré la resposta?

Recordo una vegada, vaig haver de fer servir un parell de mitjons de difernt color i em vaig sentir tan avergonyida ... I per què? Bé, en realitat  no ho recordo, però crec que va ser perquè després viure un temps a l'alberg sense armari, era impossible trobar un parell de mitjons de pressa i corrents... Avui, uns mesos més tard, jo vaig fer el mateix una altra vegada. Aquesta vegada la raó va ser bàsicament perquè la majoria d'ells estaven bruts o a la rentadora per als únics que estaven en el meu armari van ser els que no tenen parella. Però per sort, eren del mateix color perquè ningú se n'ha adonat! Quina sort la meva!

Després de l'escola, oficina de correus en Newton / Kiwibank m'he trobat el  Brad, qui va ser el meu professor, amb la seva esposa i filla, que és d'aproximadament 1 mes d'edat. Així noia tranquil · la!

Per cert, maleïda primavera i maleït aire condicionat!